Jdi na obsah Jdi na menu
 


OZNÁMENÍ A INFORMACE

                   KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ

GENERÁLA RUDOLFA SEVERINA KRZÁKA

    při 44. lmopr.  Jindřichův Hradec

___________________________________________

 

 

Zpráva z výroční členské schůze KVV JH

 

Pravidelného výročního jednání se účastnila také celá řada hostů nejen ze spřátelených klubů výsadkových veteránů z Prostějova a Tábora. Velení útvaru, při kterém klub výsadkových veteránů v Jindřichově Hradci působí, zastupoval téměř stálý host jednání - zástupce velitele 44. lehkého motorizovaného praporu major Přemysl Tuček. „V minulém roce se spolupráce s naším 44. lehkým motorizovaným praporem úspěšně rozvíjela. Jeho velitel, kterého jsme přijali za čestného člena, ale také ostatní příslušníci praporu, nám vycházeli vstříc. Zvláště nás potěšilo pozvání na slavnostní nástup věnovaný rozloučení s jednotkou odcházející plnit úkoly mise v Afghánistánu. Pozvání jsme rádi přijali a našim vojákům zapůjčili polní vlajku našeho klubu na dobu trvání mise," řekl předseda klubu jindřichohradeckých výsadkářů podplukovník Petr Čejka. Ze zprávy o činnosti klubu lze vyčíst, že se výboru klubu v letošním roce podařilo připravit a realizovat 46 akcí. Jejich skladba byla velmi pestrá, což je výsledek sedmileté práce. Členové se aktivně účastní sportovních soutěží, společenských setkání a dávají o sobě vědět i ve veřejném životě, například při pietních aktech pořádaných Jindřichovým Hradcem.
Tři nejlepší akce Nejúspěšnější byly celkem tři akce. První byla přednáška vojenského historika a ředitele odboru pro válečné veterány plukovníka gšt. Eduarda Stehlíka k problematice atentátu na říšského zastupitele Reinharda Hendricha. O přednášku byl tak velký zájem, že se do místního sálu ani nevešli všichni zájemci. Neméně zdařilou byla účast na pietním shromáždění v Praze v Resslově ulici na místě statečného boje sedmi parašutistů a třetí pak byla organizace a provedení XV. ročníku mezinárodní střelecké soutěže O putovní pohár Svazu důstojníků a praporčíků AČR. „Na průběhu akce jsme se podíleli s naším praporem. Dokázali jsme si, že při dodržení základních postupů a správném rozvržení úkolů, jsme schopni zorganizovat stejnou soutěž ve větším rozsahu a daleko lépe," uvedl podplukovník Petr Čejka.  

_______________________________________________________________________  

POZVÁNKA

Klub výsadkových veteránů generála R. S. Krzáka

Jindřichův Hradec Vás zve na výroční členskou schůzi

která se koná dne

6. prosince 2017 ( středa ) od 15. 00 hodin

v kasárnách Jana Žižky v Jindřichově Hradci

s tímto programem :

1. Zahájení a přivítání hostů

2. Výsadkářská hymna " Duní stroje vzduchem " ( společný zpěv )

3. Seznámení s programem

4. Společná fotografie v areálu kasáren

5. Volba revizní, návrhové a volební komise

6. Minuta ticha za kamarády, kteří nás opustili                             ( hudební doprovod - Večerka )

7. Zpráva o činnosti KVV Jindřichův Hradec za rok 2016

8. Zpráva o hospodaření KVV Jindřichův Hradec za rok 2016

9. Zpráva revizní komise za rok 2016

10. Návrh plánu činnosti KVV Jindřichův Hradec na rok 2018

11. Návrh členů výboru KVV Jindřichův Hradec na rok 2018 - 2019

12. Přestávka na večeři 16. 30 - 17. 00 ( jídelna Útvaru 44. lmopr.)

13. Návrh revizorů účtů KVV Jindřiuchůvc Hradec na rok 2018

14. Diskuze k předneseným zprávám a návrhům

15. Volba výboru KVV Jindřichův Hradec na rok 2018 - 2019        (volební lístky)

16. Volba revizorů účtů KVV Jindřichův Hradec na rok 2018

17. Výsledky voleb

18. Návrh usnesení

19. Závěr

20. Volná zábava + občerstvení

Účast na naší výroční členské schůzi prosíme oznámit písemně sekretářovi KVV J H Ladislavu Koliášovi, s udáním

jmena, příjmení, titulu a hodnosti účastníků v termínu

                           do : 16.11. 2017

na e-mail : l.kolias@tiscali.cz        nebo mobil : 733 274 103

Individuální hosty prosíme o dodržování podmínek ohlášení účasti podle výše uvedených pokynů. Možnosti ubytování v Jindřichově Hradci zašleme na požádání.

Těšíme se na Vaší účast.

V Jindřichově Hradci 6.11.2017

________________________________________________________

 

 
 

 

Náš Klub výsadkových veteránů připravil další významnou přednášku, kterou přednese plukovník Gšt. Phdr. Eduard STEHLÍK, MBA, ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany. Významné osmičky v dějinách Československa Klub výsadkových veteránů v Jindřichově Hradci, který již osmý rok působí při místním 44. lehkém motorizovaném praporu, letos pro širokou veřejnost uspořádá, při příležitosti oslav 100. výročí vzniku ČSR přednášku, významného českého vojenského historika plk. Gšt. PhDr. EDUARDA STEHLÍKA, MBA. Přednáška se uskuteční dne 20. března od 14.00 hodin v sále kina na Střelnici. Přednáška proběhne pod záštitou pana starosty ing. STANISLAVA MRVKY, ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka a Klubem historie letectví. Součástí přednášky bude rovněž představení nové knihy, které je plk. Stehlík autorem. Kniha nese název JAN KUBIŠ — Nezastaví mne ani to nejhorší..., uceleně pojednává o životě a boji národního hrdiny Jana Kubiše. Po ukončení přednášky bude následovat autogramiáda, autorem dosud vydaných knih.

Předseda klubu — Petr Čejka 

-----------------------------------------------------------------
                                      6.12.2017